Онкология и Изкуствен интелект

Ден: 14.06.2020

REMORA Trial: Ленватиниб показва ефикастност при карцином на тимуса

В проспективното клично изпитване във фаза 2 на ленватиниб (lenvatinib) при пациенти с предварително лекуван напреднал или метастатичен карцином на тимуса е било потвърдено за антитуморна активност.  Резултатите от безопасността за този режим, са показали, че той може да се превърне в станда...
I.Bivolarski
a month ago