Онкология и Изкуствен интелект

Ден: 12.06.2020

FDA одобри биоподобен пегфилграстим (Pegfilgrastim-apgf)

На 11 юни 2020 г. Американската агенция по храните и лекарствата (FDA) одобри биоподобния на пегфилграстим (Neulasta), пегфилграстим-апгф (Nyvepria), за намаляване на честотата  на фебрилната неутропения при пациенти с немиелоидни злокачествени заболявания, получаващи миелосупресивни противо...
I.Bivolarski
a month ago