Онкология и Изкуствен интелект

Ден: 11.06.2020

ATTRACTION-3: FDA одобри ниволумаб при нерезектируем плоскоклетъчен карцином на хранопровода

FDA одобри ниволумаб за лечение на пациенти с нерезектируем напреднал, рецидивирал или метастатичен езофагеален плоскоклетъчен карцином  (ESCC) след приложение на предшестваща химиотерапия на базата на флуоропиримидин и платина, съобщиха Bristol Myers Squibb. Това е първата имунотерапия, одо...
I.Bivolarski
a month ago