Онкология и Изкуствен интелект

Ден: 10.06.2020

CheckMate 143: срещи бевацизумаб при рецидивирал глиобластом

Статия в JAMA Oncology съобщава, че клиничното проучване CheckMate 143 (фаза III) не е показало разлика в общата преживяемост сред възрастни  пациенти с първичен рецидив на глиобластом, лекуван с ниволумаб (nivolumab) срещу бевацизумаб (bevacizumab) след стандартна терапия с радиация и темоз...
I.Bivolarski
a month ago