Онкология и Изкуствен интелект

Ден: 05.06.2020

NRG NRG-GY004: Цедираниб / Олапариб срещу стандартна химиотерапия за чувствителен към платина рак на яйчниците

Резултатите от клиничното изпитване NRG NRG-GY004 (фаза III) показват, че добавянето на изпитваното средство цедираниб (Cediranib) към олапариб и стандартната  химиотерапия на базата на платина не са подобрили резултатите за преживяемостта без прогресия при жени с рак на яйчниците, чувствите...
I.Bivolarski
a month ago