Онкология и Изкуствен интелект

Ден: 04.06.2020

Цемиплимаб като потенциално лечение за напреднал кожен плоскоклетъчен карцином

На 3 април 2018 г. Европейската агенция по лекарствата (EMA) прие за преглед Заявлението за разрешение и употреба на цемиплимаб за лечение на пациенти с  метастатичен кожен плоскоклетъчен карцином (CSCC) или пациенти с локално напреднал CSCC, които не са кандидати за операция. Cemiplimab е и...
I.Bivolarski
a month ago

Pa.3 Trial: Ерлотиниб плюс гемцитабин при пациенти с нерезектируем, локално напреднал или метастатичен рак на панкреаса.

Увод Пациентите с напреднал рак на панкреаса имат лоша прогноза и не са с подобрена преживяемост още от въвеждането на гемцитабин през 1996 г. Туморите на панкреаса често  има свръхекспресия на HER1 /EGFR като това е свързано с по-лоша прогноза. Проучени са били ефектите от добавяне на ...
I.Bivolarski
a month ago