Онкология и Изкуствен интелект

Ден: 06.03.2020

BTRC-GU14-003: Комбинацията от пембролизумаб и бевацизумаб са показали активност при пациенти с метастатичен бъбречно-клетъчен карцином

Статия в Journal of Clinical Oncology разказва, че изпитването BTRC-GU14 003 (фаза Ib /II) открива, че комбинацията от пембролизумаб и бевацизумаб са показали активност при пациенти с метастатичен бъбречно-клетъчн карцином (светло клетъчен). Антиангиогенното лечение е показало, че намалява броя н...
I.Bivolarski
3 weeks ago