Онкология и Изкуствен интелект

Месец: февруари 2020

Имунотерапевтична комбинация с пембролизумаб и T-VEC при предишно лекуван напреднал сарком

Статия в JAMA Oncology, съобщава за клинично проучване във фаза II, където се открива, че комбинацията от талимоген лахерпарепвек (talimogene laherparepvec-T-VEC) и пембролизумаб води до трайни реакции при пациенти с лекуван по-рано сарком. Установено е било, че T-VEC повишава тумор-специфичната ...
I.Bivolarski
4 months ago

TH CR-406/SARC021: Евофосфамид при мекотъканен сарком

Добавянето на евофосфамид се е оказало разочароващо в едно от най-големите проучвания, TH CR-406/SARC021 (фаза III) провеждани някога при саркоми. Евофосфамид е хипоксия-активиращо пролекарство на бромо-изофосфорамид мустарда. Изпитването SARC021 е рандомизирало 640 пациенти с нерезектируеми или ...
I.Bivolarski
4 months ago