Онкология и Изкуствен интелект

Ден: 16.02.2020

Перорален HIF2A инхибитор при авансирал светлоклетъчен карцином на бъбрека

Нова, първа в класа си, малка молекула, инхибитор на хипоксия-индуцируемия фактор 2 алфа (HIF2A) е показала активност при авансирали лекувани преди това пациенти  с метастатичен светлоклетъчен бъбречно-клетъчен карцином. Тези резултати са от клинично проучване във фаза I /II проучване предст...
I.Bivolarski
4 months ago