Онкология и Изкуствен интелект

Ден: 11.02.2020

Права на пациента

Из Закона за здравето Чл. 81. (1) Всеки български гражданин има право на достъпна медицинска помощ при условията и по реда на този закон и на Закона за здравното осигуряване. (2) Правото на достъпна медицинска помощ се осъществява при прилагане на следните принципи: 1. своевременност, достат...
I.Bivolarski
4 months ago

Статините и метформинът могат да намалят смъртността при пациенти с високо- рисков рак на простатата

Много от високо рисковите пациенти с рак на простатата (тези с високи стойности на PSA и Gleason от 8 или повече) ще развият трудно за лечение заболяване. Предварителни изследвания са показали, че две често предписани лекарства понижаващи холестерола- статините и метформинът при диабет могат да и...
I.Bivolarski
4 months ago