Онкология и Изкуствен интелект

Ден: 03.02.2020

Имунотерапевтична комбинация с пембролизумаб и T-VEC при предишно лекуван напреднал сарком

Статия в JAMA Oncology, съобщава за клинично проучване във фаза II, където се открива, че комбинацията от талимоген лахерпарепвек (talimogene laherparepvec-T-VEC) и пембролизумаб води до трайни реакции при пациенти с лекуван по-рано сарком. Установено е било, че T-VEC повишава тумор-специфичната ...
I.Bivolarski
5 months ago