Онкология и Изкуствен интелект

Ден: 01.02.2020

TH CR-406/SARC021: Евофосфамид при мекотъканен сарком

Добавянето на евофосфамид се е оказало разочароващо в едно от най-големите проучвания, TH CR-406/SARC021 (фаза III) провеждани някога при саркоми. Евофосфамид е хипоксия-активиращо пролекарство на бромо-изофосфорамид мустарда. Изпитването SARC021 е рандомизирало 640 пациенти с нерезектируеми или ...
I.Bivolarski
5 months ago