Онкология и Изкуствен интелект

Day: 30.01.2020

Двойно VEGF и PD-1 инхибиране при авансирали солидни тумори

Клинично проучване във фаза Ib/ II, описано в статия в Journal of Clinical Oncology, открива, че комбинацията от VEGF инхибитор ленватибиб (lenvatinib) PD-1 инхибитора пембролизумаб (pembrolizumab) са показали активност в редица авансирали солидни тумори. Според авторите, има доказателства, които пр…
I.Bivolarski
9 months ago