Онкология и Изкуствен интелект

Day: 26.01.2020

RMS 2005: Поддържаща химиотерапия подобрява преживяемостта при високорисков рабдомиосарком

Статия в Lancet Oncology съобщава, че в клиничното проучване RMS 2005 (фаза III), поддържащият винорелбин и нискодозовия непрекъснат циклофосфамид са се свързвали с незначително  подобрение на преживяемостта без болест (disease-free survival ), но значително са подобрили общата преживяемост, ср…
I.Bivolarski
9 months ago