Онкология и Изкуствен интелект

Day: 18.01.2020

COMPASS:Поддържащите пеметрексед /бевацизумаб не са удължили значително общата преживяемост спрямо самостоятелен бевацизумаб при рак на белите дробове

Японско изпитване във фаза III, описано в Journal of Clinical Oncology, се установява, че добавянето на поддържащ пеметрексед към бевацизумаб (bevacizumab) не  подобрява значително общата преживяемост при пациенти с преди това нелекуван, напреднал недребноклетъчен рак на белия дроб (НДКРБД) без…
I.Bivolarski
8 months ago