Онкология и Изкуствен интелект

Day: 15.01.2020

NSABP B-47/NRG Oncology trial: Подобрявали добавянето на трастузумаб към адювантна химиотерапия преживяемостта без инвазивна болест при пациенти с негативен HER2 рак на гърдата?

Статия в Journal of Clinical Oncology съобщава, че NSABP B-47/NRG Oncology trial (фаза III) не е показало полза при неинвазивно-свободната преживяемост (invasive disease–free survival) от добавянето на трастузумаб към адювантна химиотерапия за пациенти с HER2 -негативен рак на гърдата, определен чре…
I.Bivolarski
8 months ago