Онкология и Изкуствен интелект

Day: 12.01.2020

FDA частично задържа проучването TELLOMAK (Фаза II)

FDA частично задържа проучването TELLOMAK (Фаза II), което оценява безопасността и ефикасността на лакутамаб (Lacutamab- IPH4102) при пациенти с напреднали Т-клетъчен лимфом. Решението е било взето след дискусия относно недостатъците за добрата производствена практика (GMP) на подизпълнител, който е…
I.Bivolarski
8 months ago