Онкология и Изкуствен интелект

Day: 09.01.2020

KEYNOTE-042: Пембролизумаб при KRAS-мутантен и див тип, PD-L1 – позитивен, не-скавамозоклетъчен рак на белия дроб

В анализ, докладван в Annals of Oncology се установява че пембролизумаб (pembrolizumab) е активен както при KRAS-мутантни, така и при див тип тумори в  подгрупа от пациенти в проучването KEYNOTE-042 с PD-L1 -позитивен не-сквамозиклетъчен недребноклетъчен рак на белия дроб. Изследването във фаза…
I.Bivolarski
8 months ago