Онкология и Изкуствен интелект
Статистики на блога
  • 45 434 посещения

Ден: 09.01.2020

KEYNOTE-042: Пембролизумаб при KRAS-мутантен и див тип, PD-L1 – позитивен, не-скавамозоклетъчен рак на белия дроб

В анализ, докладван в Annals of Oncology се установява че пембролизумаб (pembrolizumab) е активен както при KRAS-мутантни, така и при див тип тумори в  подгрупа от пациенти в проучването KEYNOTE-042 с PD-L1 -позитивен не-сквамозиклетъчен недребноклетъчен рак на белия дроб. Изследването във ф...
I.Bivolarski
I.Bivolarski
a month ago