Онкология и Изкуствен интелект

Day: 04.01.2020

Озимертиниб при редки мутации на EGFR за недребноклетъчен рак на белия дроб

Корейско проучване във фаза II, докладвано в Journal of Clinical Oncology, е установило, че озимертиниб е бил активен при пациенти с метастатичен или  рецидивирал се недребноклетъчен рак на белия дроб (NSCLC) с редки EGFR мутации. Подробности за проучването В многоцентровото проучване са били о…
I.Bivolarski
8 months ago