Онкология и Изкуствен интелект

Месец: януари 2020

Пълна класификация на саркомите

Саркомите обикновено се разделят на две основни групи: костни и мекотъканни саркоми, всяка от които има множество подтипове. В САЩ AJCC публикува насоки, които класифицират самите подтипове саркома. Подтипове на костна саркома: 1.Остеосарком 2.Хондросарком 3.Слабо диференцирани кръгло клетъчни ту...
I.Bivolarski
5 months ago

Двойно VEGF и PD-1 инхибиране при авансирали солидни тумори

Клинично проучване във фаза Ib/ II, описано в статия в Journal of Clinical Oncology, открива, че комбинацията от VEGF инхибитор ленватибиб (lenvatinib) PD-1 инхибитора пембролизумаб (pembrolizumab) са показали активност в редица авансирали солидни тумори. Според авторите, има доказателства, които...
I.Bivolarski
5 months ago

Мутации, причиняващи Сарком на Юинг

Саркомът на Юинг обикновено не се унаследява, но може да възникне от мутация в клетките на организма, която да настъпи след зачеването. Тази промяна се нарича соматична мутация. Приблизително 3 на 1 милион деца всяка година се диагностицират със саркома на Юинг. Изчислено е, че в САЩ около 250 де...
I.Bivolarski
5 months ago

Ezh-202: FDA одобри Таземетостат за епителиоиден сарком

На 23 януари Американската администрация по храните и лекарствата (FDA) предостави ускорено одобрение на медикамента таземетостат (tazemetostat, Tazverik) при възрастни и педиатрични пациенти на възраст от 16 и повече години с метастатичен или локално напреднал епителиоиден сарком, който не отгов...
I.Bivolarski
5 months ago

Нова “Универсална” Т-клетъчна терапия може да промени онкологията?

Нова вълнуваща терапия за рак може да е на хоризонта, след като експерти са се натъкнали на клетка от имунната система, която може да убива множество форми на рак. Новите Т-клетки (вид бели кръвни клетки) могат да разпознават и унищожават повечето видове ракови заболявания като оставят здравата т...
I.Bivolarski
5 months ago

RMS 2005: Поддържаща химиотерапия подобрява преживяемостта при високорисков рабдомиосарком

Статия в Lancet Oncology съобщава, че в клиничното проучване RMS 2005 (фаза III), поддържащият винорелбин и нискодозовия непрекъснат циклофосфамид са се свързвали с незначително  подобрение на преживяемостта без болест (disease-free survival ), но значително са подобрили общата преживяемост,...
I.Bivolarski
5 months ago

Чести митове и заблуди за рака (Част 2)

Трябва да отбележа, че някой от митовете из интернет звучат направо абсурдно, но трябва да погледнем на тях разумно и да ги оборим. Те съчетават в себе си страха на определени хора и опитващи да си обяснят рационално природата на рака. Как се случва и най-вече защо. Като продължение от Част 1, се...
I.Bivolarski
5 months ago

Чернодробен аденом (Хепатоцелуларен аденом)

Хепатоцелуларният аденом (известен и като чернодробен аденом или хепаденом) представлява рядък, доброкачествен тумор на черния дроб. Най-често се среща при хора с повишени системни нива на естроген, както и при жени, приемащи естроген-съдържащи перорални контрацептивни лекарства. Епидемиология По...
I.Bivolarski
5 months ago

Трябва ли да се поставя грипна ваксина при провеждане на химиотерапия?

Статията няма за цел да Ви убеди дали да поставите или НЕ, ваксина срещу грип докато провеждате химиолечение! Тя има само информативна цел! Консултирайте се с лекар! В зимния сезон има възможност за прихващането на определен щам на грипния вирус. Когато се провежда химиолечение, то пацеинтите мог...
I.Bivolarski
5 months ago

Ентректиниб при ROS1 позитивен недребноклетъчен рак на белия дроб

Статия в The Lancet Oncology съобщава, че при интегрирания анализ на три клинични проучвания (фази I/II) са показали висока активност при TRK и ROS1 инхибитора ентректиниб (entrectinib) при  ROS1 позитивен недребноклетъчен рак на белия дроб (NSCLC). Този анализ е подкрепил одобрението на ент...
I.Bivolarski
5 months ago