Онкология и Изкуствен интелект

Month: декември 2019

Еректилната дисфункция (Импотентност) при онкоболни

Ако имате поставена онкологична диагноза и провеждата: хормонотерапия, химио- или лъчетерапия, то трябва да знаете, че могат да възникнат някои странични реакции една, от който е еректилната дисфункция. Тя може да се появи след проведена химиотерапия и обикновенно е временно явление. Еректилна дисфу…
I.Bivolarski
8 months ago

Бренеров тумор на яйчниците

Туморите на Бренер са рядък подтип от  епително-стромалната туморна група на неоплазми при яйчниците. Мнозинството са доброкачествени, но някои от тях могат да бъдат и злокачествени. Най-често се откриват случайно при някакво тазово изследване или при лапаротомия. Туморите на Бренер много рядко…
I.Bivolarski
8 months ago

Намалява честотата при рака на щитовидната жлеза в САЩ

След бързото покачване на процента на хора с рак на щитовидната жлеза в Съединените щати за близо 30 години, сега е започнало намаление. То се отчита от 2009 г. до 2014 г. и изглежда, че е стабилно, както показват новите изследвания по въпроса. Между 2009 и 2016 г., след близо 3 десетилетия на бързо…
I.Bivolarski
8 months ago

Сухота в устата при онкоболни

Сухота в устата (ксеростомия) след химиотерапия Ако провеждате химиотерапия или лъчелечение, трябва да знаете, че могат да възникнат някои оплаквания. Едно такова оплакване е сухотата в устата. Тя може още да се нарече ксеростомия. Това се случва, когато слюнчените жлези не произвеждат достатъчно сл…
I.Bivolarski
8 months ago

Трастузумаб дерукстекан беше одобрен в САЩ за лечение на HER2 позитивен рак на гърдата

Американската агенция по храните и лекарствата издаде ускорено одобрение за ново лекарство срещу рак на гърдата - трастузумаб дерукстекан (trastuzumab deruxtecan). Лекарството, може да направи лечението на рака на гърдата значително по-евтино и по този начин много по-достъпно за жените по целия свят…
I.Bivolarski
8 months ago

Увеличават ли се хората, които са преживели рак?

Защо диагнозата рак не винаги е присъда? Според последните статистически данни в световен мащаб имаме увеличаване на преживяемостта сред хора поставана им диагноза рак. Това се дължи най-вече на подобрените диагностични подходи, скрининг програмите и новите лечения, които се развиха в последните год…
I.Bivolarski
8 months ago

Миелофиброза

Първичната миелофиброза представлява сравнително рядък вид рак на костния мозък ( bone marrow/blood cancer). Понастоящем е класифицирана като миелопролиферативна неоплазма, при която има пролиферацията на анормален клон от хематопоетични стволови клетки в костния мозък и/или други места, което …
I.Bivolarski
8 months ago

ICON8 Trial:Седмичната химиотерапия не подобрява преживяемостта при пациентки с епителен рак на яйчниците, спрямо триседмичната.

Клиничното проучване Intergroup ICON8 (фаза III), съобщава в The Lancet, че химиотерапията за първа линия при седмично приложение (dose-dense chemotherapy) не е подобрила преживяемостта без прогресия спрямо стандартната 3-седмична химиотерапия в предимно европейско население с епителен рак на яйчниц…
I.Bivolarski
9 months ago

Множество лекарствени комбинации могат да бъдат тествани с помощта на Изкуствен интелект

Туберкулозата е опасна и коварна болест, чието лечение си остава трудно и продължително. Дори и в днешни времена, "Жълтата гостенка" отнема човешки животи. Борбата с нея може да се осъществи с няколко вида лекарства и сега на помощ на лекарите идва Изкуствения интелект. При недостиг на нови лекарств…
I.Bivolarski
9 months ago

Фотодинамичната терапия в борбата с рака

Ново проучване, проведено в UNIST, е демонстрирало изключителни научни резултати в областта на Фотодинамичната терапия (ФДТ). Резултатите, са докладвани в Journal of the American Chemical Society (JACS), и биха могли да отворят нови пътища за изследвания при  лечението на рака. Изследването се …
I.Bivolarski
9 months ago