Онкология и Изкуствен интелект

Ден: 08.11.2019

Модел на машинно обучение може да предскаже непланирани хоспитализации след лъчетерапия на стомашно-чревен тракт

Непланираните хоспитализации може да са често срещани сред пациентите с рак. Те намаляват качеството на грижите, като същевременно генерират високи разходи  както за пациентите, така и за здравната система. Според данните, представени на симпозиума за качествена грижа на ASCO през 2019 г., о...
I.Bivolarski
7 months ago