Онкология и Изкуствен интелект
Статистики на блога
  • 45 434 посещения

Ден: 07.11.2019

Олапариб плюс бевацизумаб като поддържаща терапия при рак на яйчника

Резултатите от клиничното изпитване PAOLA-1/ENGOT-ov25 (фаза III), предполагат, че добавянето на PARP инхибитора- олапариб към бевацизумаб (bevacizumab) може да осигури (подобри?) преживяемост свободна от прогресия за пациентките с диагноза- напреднал рак на яйчниците. Било е установено, че поддъ...
I.Bivolarski
I.Bivolarski
4 weeks ago