Онкология и Изкуствен интелект

Ден: 03.11.2019

Папиларна фиброеластома

Кога трябва да започне химиотерапията след операция?

Започването на химитерапевтично лечение след проведена операция все още е обект на спор и няма ясно изграден отговор, кога може да се стартира лечението поради онкологично заболяване. Самото започване на химиотерапевтичното лечение трябва да бъде съобразено с много фактори като: 1.Какъв е бил оперир…
I.Bivolarski
9 months ago