Онкология и Изкуствен интелект
Статистики на блога
  • 45 434 посещения

Ден: 17.10.2019

NCI-9653:Гемцитабин /Ерибулин при цисплатина-неподходящи пациенти с метастатичен уротелиален карцином

В заключителния анализ публикуван в списание Journal of Clinical Oncology на клиничното проучване NCI-9653 (фаза II) е било докладвано че комбинацията от гемцитабин и ерибулин е показала активност при пациенти, които не са отговаряли на лечение с цисплатина при метастатичен уротелиален карцином. ...
I.Bivolarski
I.Bivolarski
3 weeks ago