Онкология и Изкуствен интелект

Ден: 15.10.2019

Паренхимно-щадяща хепатектомия при метастази в черния дроб от колоректален рак

В мета-анализ, публикуван в Cancer Medicine се установява, че паренхимно-щадящата хепатектомия е свързана с по-добри периоперативни резултати  срещу разширена хепатектомия при лечението на метастази в черния дроб от рак на дебелото черво, без да се компрометират дългосрочните онкологични рез...
I.Bivolarski
9 months ago