Онкология и Изкуствен интелект

Ден: 13.10.2019

Високодозова химиотерапия срещу стандартна химиотерапия и облъчване на целия бял дроб при саркома на Юинг с белодробни метастази

Статия в Journal of Clinical Oncology съобщава, че изпитването R2Pulm не е показало значителна полза за общата преживяемостта, когато се е използвал  бусулфан /мелфалан (химиотерапия) с автоложни стволови клетки (BuMel) срещу стандартна химиотерапия с облъчване на целия бял дроб, при пациент...
I.Bivolarski
7 months ago