Онкология и Изкуствен интелект

Ден: 07.10.2019

Когнитивно увреждане след химиотерапия

Когнитивно увреждане след химиотерапия (КУСХТ) Когнитивните увреждания след химиотерапия (PCCI-Post-chemotherapy cognitive impairment, химио-мозък или химио мъгла)  описват когнитивните увреждания, които може да настъпят в резултат от лечение с химиотерапия. Приблизително от 20 до 30% от хор...
I.Bivolarski
9 months ago