Онкология и Изкуствен интелект

Month: октомври 2019

Как можем да разберем дали химиотерапията работи?

С изключение на адювантната химиотерапия, при която няма вече видим рак, ефективността на химиотерапията върху раковите клетки се измерва по отношение на "отговорa", който е постигнат по време на лечението. Техниките за наблюдение на "отговорите" могат да бъдат много подобни на тестовете (изследвани…
I.Bivolarski
10 months ago

Какво представлява Мидостаурин?

 КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА Този лекарствен продукт подлежи на допълнително наблюдение. Това ще позволи бързото установяване на нова информация относно безопасността. От медицинските специалисти се изисква да съобщават всяка подозирана нежелана реакция. За начина на съобщаване на нежелан…
I.Bivolarski
10 months ago
Папиларна фиброеластома

Какво представлява Кабозантиниб?

ПРИЛОЖЕНИЕ I КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА Този лекарствен продукт подлежи на допълнително наблюдение. Това ще позволи бързото установяване на нова информация относно безопасността. От медицинските специалисти се изисква да съобщават всяка подозирана нежелана реакция. За начина на съобщаване на …
I.Bivolarski
10 months ago

Алгоритъм за идентифициране на генетични мутации вероятно ще подобри имунотерапията

Нов алгоритъм може да определи, кои генетични мутации могат да отговорят, най-добре на лечение с имунотерапия. Има определени мутации в туморите, които могат да доведат до мощни имунни отговори, но за всяка една мутация, която генерира добър отговор, има  около 50 мутации, които изобщо не реаги…
I.Bivolarski
10 months ago

Използване на сенолитици за лечение на рак

Ново изследване, публикувано в Nature Metabolism, предлага използването на вече съществуващо лекарство от групата на сърдечните гликозиди, наречено оубаин (ouabain) като сенолитик за унищожаване на увредени стареещи или ракови клетки. Сенолитиците са клас лекарства, които са способни избирателно да …
I.Bivolarski
10 months ago

Какво представлява Атезолизумаб

1 ПРИЛОЖЕНИЕ I КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА  Този лекарствен продукт подлежи на допълнително наблюдение. Това ще позволи бързото установяване на нова информация относно безопасността. От медицинските специалисти се изисква да съобщават всяка подозирана нежелана реакция. За начина на съобща…
I.Bivolarski
10 months ago

Може ли стресът да причини рак? (Част 1)

Възникването на раковите заболявания понякога е трудно за обяснение и не може да се разбере защо един човек развива рак, а друг- не! Понякога това е в сферата на генетиката, но и според нея има някой външни дразнители, които да предисзикат появата на раково заболяване! Такъв фактор е физическия и пс…
I.Bivolarski
11 months ago