Онкология и Изкуствен интелект

Ден: 30.09.2019

Активност на ларотректиниб при пациенти с TRK фюжън в мозъчни метастази или първични тумори на централната нервна система

Оригинална статия:1.https://ascopubs.org/doi/abs/10.1200/JCO.2019.37.15_suppl.2006 Увод: ТРК фюжъните са онкогенните двигатели на различни видове рак, много от които могат да включват новообразувания в централна нервна система (ЦНС). Ларотректиниб е бил одобрен от FDA, селективен TRK инхибитор за ле…
I.Bivolarski
a year ago