Онкология и Изкуствен интелект
Статистики на блога
  • 45 434 посещения

Ден: 17.09.2019

AvaALL: Не се наблюдава полза от поддържащ бевацизумаб при общата преживяемост след прогресиране на първа линия

Статия в JAMA Oncology, съобщава, че клиничното проучване AvaALL (Фаза IIIB) не е показало подобрена обща преживяемост при продължително лечение с бевацизумаб  отвъд прогресиране на заболяването при пациенти с напреднал недребноклетъчен рак на белия дроб (NSCLC/НДКРБД), въпреки че са наблюда...
I.Bivolarski
I.Bivolarski
a month ago