Онкология и Изкуствен интелект
Статистики на блога
  • 45 434 посещения

Ден: 10.09.2019

CheckMate 817:Ниволумаб / Ипилимумаб за първа линия в специални популации с недребноклетъчен рак на белия дроб

Терапията за първа линия, състояща се от ниволумаб плюс ипилимумаб е показала постоянен профил на безопасност при специални популации с напреднал недребноклетъчен  рак на белия дроб (NSCLC). CheckMate 817 CheckMate 817 е бил стартиран поради ограничените данни за безопасността и ефикасността...
I.Bivolarski
I.Bivolarski
2 months ago