Онкология и Изкуствен интелект
Статистики на блога
  • 45 434 посещения

Ден: 05.09.2019

Добавянето на бавацизумаб към ерлотиниб не води до подобряване на преживяемостта свободна от прогресия при недребноклетъчен рак на белите дробове

Клинчно проучване във фаза II, докладвано в JAMA Oncology, е открито, че добавянето на бевацизумаб към ерлотиниб не подобрява  значително преживяемостта без прогресия (PFS) при пациенти с напреднал НДКРБД* с мутирал EGFR. Подробности за проучването Многоцентровото проучване е включвало 88 па...
I.Bivolarski
I.Bivolarski
2 weeks ago