Онкология и Изкуствен интелект

Ден: 04.09.2019

Индивидуализиран режим на Акситиниб след имунотерапия за напреднал бъбречно-клетъчен карцином

Във фаза II проучване, докладвано в The Lancet Oncology, се открива, че индивидуализираните схеми на акситиниб показват активност при пациенти с  локално рецидивирал или метастатичен бъбречноклетъчен карцином, които преди това са получавали имунотерапия с чек-пойнт инхибитор. Въпреки това крайн…
I.Bivolarski
2 years ago