Онкология и Изкуствен интелект

Ден: 01.09.2019

Китайско проучване във Фаза II: Пиротиниб и капецитабин подобряват честотата на отговор спрямо лапатиниб /капецитабин при жени с рецидивирал HER2 или метастатичен рак на гърдата

В китайско клинично изпитване във фаза II, докладвано в Journal of Clinical Oncology, се съобщава, че комбинацията от пан-ErbB инхибитора- пиротиниб и капецитабин подобрява  честотата на отговор спрямо лапатиниб/капецитабин при жени с рецидивирал HER2 или метастатичен рак на гърдата, които пред…
I.Bivolarski
2 years ago