Онкология и Изкуствен интелект
Статистики на блога
  • 45 434 посещения

Ден: 17.08.2019

NEJ026: Бевацизумаб плюс ерлотиниб подобрява преживяемостта без прогресия в сравнение с ерлотиниб при рак на белия дроб в японско проучване

Увод Резистентността към монотерапия с EGFR тирозин киназен инхибитор от първо или второ поколение се развива при почти половината пациенти с  EGFR-положителен недребноклетъчен рак на белия дроб (NSCLC) след 1 година на лечение. Изпитването JO25567 (фаза 2), сравняващо комбинираната терапия ...
I.Bivolarski
I.Bivolarski
a month ago