Онкология и Изкуствен интелект
Статистики на блога
  • 45 434 посещения

Ден: 16.08.2019

SWOG S0905:Добавянето на цедираниб към цисплатин/пеметрексед при химиотерапия, не води по подобряване на преживяемостта (PFS) при злокачествения плеврален мезотелиом

В SWOG S0905 (фаза II), публикувано в Journal of Clinical Oncology, се установява, че добавянето на цедираниб (cediranib) към комбинацията цисплатинa/пеметрексед е свързано с ограничена полза и по-голяма токсичност при химиотерапевтично наивни пациенти с нерезектабилен злокачествен плеврален мезо...
I.Bivolarski
I.Bivolarski
6 months ago