Онкология и Изкуствен интелект

Ден: 06.08.2019

Може ли отговорът при лимфните възли след неоадювантна химиотерапия да предскаже прогнозата при рак на хранопровода?

В проучване, публикувано в Annals of Surgery се откриват, че отговорът на лимфните възли към неоадювантната химиотерапия е бил по-ефективен при прогнозирането на рецидив на заболяването, както и на преживяемостта на пациентите с рак на хранопровода, отколкото при отговора на  първичните тумо...
I.Bivolarski
10 months ago