Онкология и Изкуствен интелект

Ден: 05.08.2019

Дурвалумаб плюс тремелимумаб не са доказали ефикасност при метастатичен аденокарцином на панкреаса

В първия етап на проучване във фаза II, публикувано в JAMA се открива слаба активност на дурвалумаб със или без тремелимумаб при  метастатичен панкреатен дуктален аденокарцином. Поради липсата на ефикасност, проучването не е било продължено във фазата на разширение. Въвеждащата фаза за безоп...
I.Bivolarski
10 months ago