Онкология и Изкуствен интелект

Ден: 04.08.2019

KEYNOTE-006: Пембролизумаб демонстрира превъзходство над ипилипумаб при пациенти с напреднал меланом

В 5-годишно проследяване на проучването KEYNOTE-006, съобщено в The Lancet Oncology, се откриват, че пембролизумаб (pembrolizumab) има по-добра обща и  свободна от прогресия преживяемост спрямо ипилимумаб при пациенти с напреднал меланом. В първичния анализ на проучването и двата режима на п...
I.Bivolarski
11 months ago