Онкология и Изкуствен интелект
Статистики на блога
  • 45 434 посещения

Ден: 02.08.2019

GOG-0218: Окончателен анализ на Общата преживяемост в рандомизирано проучване на бевацизумаб за първично лечение на рак на яйчника

РЕЗЮМЕ Цел В проучването е бил отчетен анализа за Общата преживяемост (ОП) от GOG-0218, (рандомизирано клинично проучване във фаза III), за бевацизумаб при жени с  новодиагностициран карцином на яйчника, фалопиевата тръба или първичен перитонеален карцином. МЕТОДИ Общо 1873 жени с непълно ре...
I.Bivolarski
I.Bivolarski
4 months ago