Онкология и Изкуствен интелект
Статистики на блога
  • 45 434 посещения

Месец: август 2019

Каква трябва да бъде диетата при рак на гърдата?

Избор на диета, който помага за предотвратяване на рак на гърдата.  Нито една храна или диета не могат да предотвратят или причинят рак на гърдата, но изборът на диета може да повлияе на риска от развитие на рак на гърдата или цялостното му благосъстояние.  Ракът на гърдата е сложно заб...
I.Bivolarski
I.Bivolarski
2 months ago

APHINITY: Положителни резултати, но стойността на ползата от двойната HER2 блокада e под въпрос

Резултатите от дългоочакваното проучване APHINITY са в процес на проучване и въпреки, че фаза III на проучването е постигнала основната си крайна точка, тя не e успяла да установи, че двойната HER2 блокада има оптимално действие при адювантното лечение при ранен HER2-позитивен рак на гърдата. Сле...
I.Bivolarski
I.Bivolarski
2 months ago

NeoSphere: Предполага се, че добавянето на пертузумаб към трастузумаб и доцетксел в неоадювантен аспект подобрява PFS при жени с рак на гърдата

Актуализираните резултати на NeoSphere предполагат, че най-вероятно добавянето на неоадювантен пертузумаб към трастузумаб и доцетаксел може да подобри преживяемостта без прогресия (PFS) при пациенти с локално напреднал, възпалителен или в ранен стадий - HER2-позитивен рак на гърдата, въпреки че п...
I.Bivolarski
I.Bivolarski
2 months ago

Как марихуаната повлиява на симптомите при раково заболяване?

Как може марихуаната да повлияе на симптомите при раково заболяване? Кратки данни за положителните и отрицателните страни за медицинската марихуана. За да бъде въобще одобрена за каквото и да е лечение и да се тестват нейните качества е необходимо контролно клинично проучване. Само то дава отгово...
I.Bivolarski
I.Bivolarski
2 months ago

Синдром на Гарднър (Фамилна колоректална полипоза)

Синдромът на Гарднър, известен още и като Фамилна колоректална полипоза, представлява подтип на фамилната аденоматозна полипоза (ФАП). Синдромът на Гарднър е автозомно доминираща форма на полипоза, характеризираща се с наличието на множество полипи в дебелото черво, заедно и с тумори извън  ...
I.Bivolarski
I.Bivolarski
2 months ago

TRINOVA-3/ENGOT-ov2/GOG- 3001: Требананиб плюс карбоплатина и паклитаксел не подобрява преживяемостта без прогресия при рак на ячниците

Във клиничното изпитване TRINOVA-3/ENGOT-ov2/GOG- 3001 (фаза III) докладвано в The Lancet Oncology, е било установено, че  добавянето на антиангиогенния агент трабананиб (trebananib) към карбоплатина / паклитаксел не подобрява преживяемостта без прогресия при първа линия на лечение при напре...
I.Bivolarski
I.Bivolarski
3 months ago