Онкология и Изкуствен интелект

Месец: август 2019

Каква трябва да бъде диетата при рак на гърдата?

Избор на диета, който помага за предотвратяване на рак на гърдата.  Нито една храна или диета не могат да предотвратят или причинят рак на гърдата, но изборът на диета може да повлияе на риска от развитие на рак на гърдата или цялостното му благосъстояние.  Ракът на гърдата е сложно заболя…
I.Bivolarski
2 years ago

Според клиничното проучване Persephone, 6 месеца адювантен трастузумаб са напълно достатъчни.

Възможността много кратък деветседмичен курс на трастузумаб да бъде толкова ефективен, колкото по-дълъг курс беше потвърден през 2005 г. от малко пациентско проучване-FinHER с 232-ма пациенти. FinHER показа намаляване на рецидивите при рак на гърдата, сравнимо с това, постигнато при 1-годишен курс н…
I.Bivolarski
2 years ago

Как химиотерапията може да повлияе на половия живот при жените

Статията засяга по-скоро проблемите при водене на полов живот. За проблемите, които могат да възникнат като загуба на фертилност при жените ще отделим специална  статия! Ако провеждате химиотерапия по повод на доказано онкологично заболяване и сте започнали лечение заради него, то трябва да бъд…
I.Bivolarski
2 years ago

APHINITY: Положителни резултати, но стойността на ползата от двойната HER2 блокада e под въпрос

Резултатите от дългоочакваното проучване APHINITY са в процес на проучване и въпреки, че фаза III на проучването е постигнала основната си крайна точка, тя не e успяла да установи, че двойната HER2 блокада има оптимално действие при адювантното лечение при ранен HER2-позитивен рак на гърдата. След 3…
I.Bivolarski
2 years ago

NeoSphere: Предполага се, че добавянето на пертузумаб към трастузумаб и доцетксел в неоадювантен аспект подобрява PFS при жени с рак на гърдата

Актуализираните резултати на NeoSphere предполагат, че най-вероятно добавянето на неоадювантен пертузумаб към трастузумаб и доцетаксел може да подобри преживяемостта без прогресия (PFS) при пациенти с локално напреднал, възпалителен или в ранен стадий - HER2-позитивен рак на гърдата, въпреки че проу…
I.Bivolarski
2 years ago

Как марихуаната повлиява на симптомите при раково заболяване?

Как може марихуаната да повлияе на симптомите при раково заболяване? Кратки данни за положителните и отрицателните страни за медицинската марихуана. За да бъде въобще одобрена за каквото и да е лечение и да се тестват нейните качества е необходимо контролно клинично проучване. Само то дава отговор н…
I.Bivolarski
2 years ago

Синдром на Гарднър (Фамилна колоректална полипоза)

Синдромът на Гарднър, известен още и като Фамилна колоректална полипоза, представлява подтип на фамилната аденоматозна полипоза (ФАП). Синдромът на Гарднър е автозомно доминираща форма на полипоза, характеризираща се с наличието на множество полипи в дебелото черво, заедно и с тумори извън  деб…
I.Bivolarski
2 years ago

Увеличават ли пероралните антибиотици риска от рак на дебелото черво?

В обширен анализ направен от извличането на данни от британски медицински записи е било установено, че провеждането дори на един курс на перорални антибиотици може да  увеличи, макар и леко риска от развитие на рак на дебелото черво, но не и рак на ректума, десетилетие по-късно. В откритието, д…
I.Bivolarski
2 years ago

Дълбоко обучение позволява на учените да идентифицират раковите клетки в кръвта за милисекунди

Екипи от UCLA и NantWorks са разработили устройство, работещо с изкуствен интелект, което може да открива ракови клетки само за няколко милисекунди или стотици пъти  по-бързо от предишните използвани методи. С тази скорост изобретението би могло да направи възможно извличането на ракови клетки …
I.Bivolarski
2 years ago

TRINOVA-3/ENGOT-ov2/GOG- 3001: Требананиб плюс карбоплатина и паклитаксел не подобрява преживяемостта без прогресия при рак на ячниците

Във клиничното изпитване TRINOVA-3/ENGOT-ov2/GOG- 3001 (фаза III) докладвано в The Lancet Oncology, е било установено, че  добавянето на антиангиогенния агент трабананиб (trebananib) към карбоплатина / паклитаксел не подобрява преживяемостта без прогресия при първа линия на лечение при напредна…
I.Bivolarski
2 years ago