Онкология и Изкуствен интелект
Статистики на блога
  • 45 434 посещения

Ден: 31.07.2019

ASCEND-4: Церитиниб плюс химиотерапия подобрява преживяемостта свободна от прогресия спрямо дублетна химиотерапия при рак на белия дроб

На 26 май 2017 г. Американската агенция по храните и лекарствата (FDA) разрешави одобрението на церитиниб ( Ceritinib,Zykadia киназен инхибитор) при пациенти с  метастатичен недребноклетъчен рак на белия дроб (NSCLC), чиито тумори са с положителн анапластична лимфомакиназа (ALK), който трябв...
I.Bivolarski
I.Bivolarski
2 months ago