Онкология и Изкуствен интелект

Ден: 30.07.2019

Астробиология и Рак

Въпреки десетилетия на научни изследвания и милиарди хвърлени долари, ракът остава основен "убиец", с изключителна способност да избягва, както защитните сили на организма,  така и медицинската намеса. Това е невероятно умение, което поставя пред изпитание научната общност да търси нови мето...
I.Bivolarski
10 months ago