Онкология и Изкуствен интелект
Статистики на блога
  • 45 434 посещения

Ден: 29.07.2019

KEYNOTE-061:Пембролизумаб не успя да докаже ефективност при втора линия лечение срещу паклитаксел при аденокарцином на стомаха или гастроезофагеалната връзка

Клиничното проучване във фаза III KEYNOTE-061, изследващо пембролизумаб като лечение за втора линия при пациенти с напреднал аденокарцином на стомаха или  гастроезофагеалната връзка (GEJ), не отговарило на основната си крайна точка - общата преживяемост (OS- с коефициент на риска [HR] = 0.82...
I.Bivolarski
I.Bivolarski
2 months ago