Онкология и Изкуствен интелект
Статистики на блога
  • 45 434 посещения

Ден: 26.07.2019

IMmotion151: Атезолизумаб плюс бевацизумаб слабо подобрява преживяемостта без прогресията в подгруповия анализ при пациенти с нелекуван саркоматоден метастатичен бъбречно-клетъчен карцином

Атезолизумаб плюс бевацизумаб подобрява преживяемостта без прогресията и общата преживяемост в сравнение със сунитиниб при пациенти с нелекуван саркоматоден метастатичен бъбречно-клетъчен карцином, съгласно подгрупов анализ на фаза III на клиничното проучване IMmotion151. Данните от биомаркерите ...
I.Bivolarski
I.Bivolarski
2 months ago