Онкология и Изкуствен интелект

Ден: 26.07.2019

Защитен: IMmotion151: Атезолизумаб плюс бевацизумаб слабо подобрява преживяемостта без прогресията в подгруповия анализ при пациенти с нелекуван саркоматоден метастатичен бъбречно-клетъчен карцином

Съдържанието е заключено. За да го разгледате, въведете паролата си отдолу: Парола:
I.Bivolarski
10 months ago