Онкология и Изкуствен интелект
Статистики на блога
  • 45 434 посещения

Ден: 25.07.2019

Рамуцирумаб плюс Пембролизумаб в предходно лекуван напреднал стомашен, гастроезофагеален, недребноклетъчен и уротелиен карцином

Ключови точки 1.Комбинацията от ramucirumab и pembrolizumab е имала управляем профил на токсичност. 2.При всички кохорти се е наблюдавала доказателствена  антитуморна активност. След фаза IA е проведено и фаза IB на клинично проучване при пациентите с аденокарцином на стомаха , гастроезофаге...
I.Bivolarski
I.Bivolarski
2 months ago