Онкология и Изкуствен интелект

Ден: 22.07.2019

Шест симптома, които могат да водят до плеврален мезотелиом

Плевралния мезотелиом е рядко злокачествено заболяване на плеврата (обвиката от два слоя на белите дробове). Появата му е свързана най-вече с генетични фактори, но могат да присъстват и такива на средата, като например азбест. Ако имате изложение на това вещество или сте имали някога през живота ...
I.Bivolarski
10 months ago