Онкология и Изкуствен интелект
Статистики на блога
  • 45 434 посещения

Ден: 18.07.2019

VISNU-1:FOLFOXIRI плюс бевацизумаб подобрява преживяемоста свободна от прогресия спрямо FOLFOX плюс бевацизумаб

При пациенти с метастатичен колоректален рак (мКРК), за който се счита, че са изложени на висок риск от наличието на циркулиращи туморни клетки (CTCs), лечението с  FOLFOXIRI плюс бевацизумаб от първа линия подобрява преживяемоста без прогресия до около 3 месеца, в сравнение с модифицирания ...
I.Bivolarski
I.Bivolarski
4 months ago