Онкология и Изкуствен интелект

Ден: 12.07.2019

RELAY: Двойна блокада с EGFR и VEGFR при метастатичен рак на белия дроб води до подобрена преживяемост свободна от прогресия

Комбинираното лечение на VEGFR2 антагониста- рамуцирумаб плюс EGFR инхибитора- ерлотиниб е довело до подобрени резултати при пациенти с нелекуван преди това метастатичен недребноклетъчен рак на белия дроб (NSCLC), според резултатите от многонационалното проучване RELAY (фаза III). Рамуцирумаб (Ra...
I.Bivolarski
I.Bivolarski
a month ago